Altres serveis

Som especialistes en estudiar les relacions entre la localització de les activitats i la mobilitat, així com en avaluar l'eficiència social i econòmica de les decisions sobre emplaçament d'activitats.

Estudis, dictàmens
i diagnòstics per a: