Equip humà

Francesc Ventura, Pere Macias i els seus col·laboradors han desenvolupat al llarg de la seva vida professional amplis coneixements i capacitats en matèria d'urbanisme i mobilitat.

Francesc X. Ventura Teixidor

FRANCESC X. VENTURA TEIXIDOR

Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), especialitat d’Urbanisme. Estudis complementaris a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona ia ESADE i IESE, funcions directives en l’Administració.

Pere Macias Arau

PERE MACIAS ARAU

Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), havent obtingut qualificació cum laude per la tesi “Els procesos de presa de decisions en els Grans infraestructures. El cas de l’Alta Velocitat a Espanya “

Revista de obras publicas

RAMÓN SERÓ ESTEVE

Llicenciat en Ciències Empresarials
i MBA per ESADE

Revista de obras publicas

FERNANDO NUNES DA SILVA

Doctor en Enginyeria Civil

Revista de obras publicas

WILLIAM CASTRO

Enginyer civil especialista en transport. Director de múltiples projectes de mobilitat