Empreses i entitats

És el moment de transformar els problemes en solucions. Ajudem a les empreses i entitats a resoldre els problemes de mobilitat relacionats amb el COVID-19

Adaptació a la nova situació post COVID-19

La sobtada arribada de la pandèmia COVID-19 a les nostres ciutats ha fet que entitats privades i públiques hagin hagut d’aplicar mesures extraordinàries i amb urgència per tal d’adaptar-se a la nova situació.

Aquesta crisi ha deixat constància de la necessitat de prendre decisions respecte la mobilitat, els hàbits de treball, la distribució dels espais o la localització d’activitats… Des de “Eficiència Locacional” us ajudem a resoldre els problemes actuals, però sense perdre la visió estratègica a llarg termini.

Serveis per a la mobilitat en empreses i entitats

La necessitat de tenir un Pla de Desplaçament d’Empreses segueix existint, i ara ha estat potenciada per tal de poder afavorir i optimitzar els desplaçaments dels empleats, visitants o clients als centres de treball. Per això redactem PDE en una primera versió i adaptem els ja existents a la COVID-19.

Ara per ara el principal factor a resoldre és minimitzar la mobilitat dels directius i treballadors, mantenint nivells elevats de productivitat. A llarg termini aquesta estratègia ens servirà per optimitzar el temps, trobant un punt d’equilibri entre el teletreball i el treball presencial, permetent també una millor conciliació de la vida laboral i familiar.

Els grans centres generadors de desplaçaments (com ho són hospitals, centres comercials o equipaments esportius) han de poder garantir un desplaçament i accés segurs als seus usuaris habituals, per tal de no perdre’ls.

Establir protocols d’accessibilitat per proveïdors i subministradors de serveis. Organització de fluxos i circuits que minimitzin els riscos de contacte i trenquin cadenes de possible contaminació.

A mesura que avanci la situació i desaparegui la incertesa, es publicaran noves normatives reguladores i línies d’ajudes vinculades a la COVID19. Serà necessari adaptar-hi els projectes i els protocols interns d’actuació de les empreses.