Desenvolupament urbà i mobilitat sostenible

Francesc X. Ventura va participar en el Seminari Virtual: Desenvolupament Urbà i Mobilitat Urbana Sostenible, celebrat el 4 de desembre i organitzat per l’Associació Centre d’Estudis d’Enginyeria Civil UIS i l’Associació Colombiana de Dissenyadors Urbans.

El seminari es va desenvolupar en tres eixos temàtics

  • Solució a la problemàtica i formulació d’estratègies per a la promoció de projectes de mobilitat urbana sostenible a les ciutats colombianes.
  • Efectes de la pandèmia per covid-19 en la formulació i aplicació de polítiques públiques enfocades en desenvolupament urbà i mobilitat sostenible.
  • Incentius per a la participació ciutadana activa en la formulació i control de projectes de ciutat enfocats en desenvolupament urbà sostenible.

Més informació: Asociación Centro de Estudios de Ingeniería Civil UIS