Administracions Públiques

És el moment de transformar els problemes en solucions. Ajudem a les Administracions Públiques, especialment als ajuntaments i entitats locals, a resoldre els problemes de mobilitat relacionats amb el COVID-19

Adaptació a la nova situació post COVID-19

La sobtada arribada de la pandèmia COVID-19 a les nostres ciutats ha fet que entitats privades i públiques hagin hagut d’aplicar mesures extraordinàries i amb urgència per tal d’adaptar-se a la nova situació.

Aquesta crisi ha deixat constància de la necessitat de prendre decisions respecte la mobilitat, els hàbits de treball, la distribució dels espais o la localització d’activitats… Des de “Eficiència Locacional” us ajudem a resoldre els problemes actuals, però sense perdre la visió estratègica a llarg termini.

Serveis per a la mobilitat en Administracions Públiques, especialment Ajuntaments i entitats locals

Els actuals Plans de Mobilitat Urbana s’hauran d’adaptar en un primer moment a les fases de desconfinament establertes pel Govern, i a llarg termini hauran d’incloure protocols específics d’actuació per futures crisis i adaptar-se als nous hàbits de mobilitat.

Ara per ara el principal factor a resoldre és minimitzar els riscos de la mobilitat dels funcionaris i treballadors de les Administracions, mantenint els mateixos nivells de productivitat. A llarg termini aquestes estratègies ens serviran per optimitzar el temps trobant un punt d’equilibri entre el teletreball i el treball presencial, permetent també una millor conciliació de la vida laboral i familiar.

Caldrà garantir que els ciutadans puguin accedir als registres, dependències d’atenció al públic i als centres de prestació de serveis públics i als equipaments municipals minimitzant els riscos de contagi.

Noves mesures impliquen noves inversions. Les Administracions Públiques hauran de suportar costos econòmics derivats de la COVID19 vinculats a la mobilitat, per això s’hauran d’optimitzar les inversions per fer-les més eficients i tractar de minimitzar-les. Caldrà també revisar escenaris pressupostaris a la llum dels nous models de mobilitat que s’elaborin.movilidad