Capaços de resoldre

Optimitzem les decisions de localització d'activitats productives i serveis i de planificació d'infraestructures i serveis de mobilitat.

Anàlisi, assessorament
i acompanyament.