Capaços de resoldre

Optimitzem les decisions de localització d'activitats productives i serveis i de planificació d'infraestructures i serveis de mobilitat.

Anàlisi, assessorament
i acompanyament.

  • Avaluació dels efectes que determinades decisions (o manca de decisions) suposen per a l'activitat d'un territori, sector o empresa.
  • Propostes estratègiques relatives a la dimensió física d'un equipament públic, una instal·lació de serveis o un complex productiu.
  • Assessorament per a la presa de decisions sobre canvis de localització (a nivell logístic, de creació de plusvàlues, de reestructuració / contenció de costos).
  • Anàlisi de propostes de planificació (urbanística o de mobilitat) o de normatives i legislacions i els seus impactes sobre l'accessibilitat i la mobilitat en un àmbit (sectorial o territorial).
  • Participació en taules de consulta i / o seguiment d'actuacions concretes.
  • Assessorament estratègic en la "Governança" i els processos participatius de la implantació de projectes.
  • Col·laboracions en la creació d'una visió integral de projectes "complexos" i síntesi d'objectius.
  • Suport a equips directius en la implementació de polítiques específiques de mobilitat en els projectes de desenvolupament de les seves organitzacions (golden works).